Pozivno pismo

Poštovani,

čast mi je i zadovoljstvo pozvati vas na SED 2019 / Summit energetske demokracije koji će se održati od 10. do 12. travnja 2019. godine u Puli.

Summit energetske demokracije je krovni događaj projekta u koji je uloženo nekoliko godina istraživanja te summit koji pokriva sve ključne aspekte i složenu problematiku vezanu uz najširi pojam energetike. Pojam energetske demokracije nije odabran slučajno, pošto upravo demokracija sugerira najvišu razinu odgovornosti i suodgovornosti za budućnost planeta, kroz energetske politike, tehnološki razvoj, međunarodnu i regionalnu suradnju, hrabrost i viziju u iskoracima.

Summit energetske demokracije okupit će vrhunske domaće i međunarodne stručnjake, poslovne lidere i kreatore energetskih i industrijskih politika, kako bi razgovarali o važnim temama koje oblikuju industrije. Odgovore na pitanja ključna za naš svakodnevni život sudionici će čuti od vrhunskih lidera industrije, a SED 2019 je ujedno i mjesto susreta sa stručnjacima iz povezanih industrija kao što su internetska sigurnost, „big data“ ili internet stvari (IoT).

Prioriteti energetske politike RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu te izrada nove energetske strategije bit će u središtu zanimanja SED 2019, jednako kao i širi regionalni kontekst složenosti energetskog sektora i sigurnosti opskrbe. Jednako tako, važne tematske cjeline činit će problematika reforme institucionalnog okvira u energetskom sektoru, provedba kratkoročnih sektorskih mjera u cilju pokretanja gospodarskog rasta te pokretanje srednjoročnih i dugoročnih mjera po pojedinim energetskim podsektorima. Osobita pozornost bit će posvećena energetskoj demokraciji u najširem smislu kao i promociji naprednih energetskih mreža.

Skup se obraća širokom spektru dionika u rasponu od države, lokalnih zajednica, gospodarskih subjekata, znanstvenih i obrazovnih institucija i udruga građana te okuplja vrhunske stručnjake koji će tumačiti i raspravljati o najvažnijim aktualnim trendovima u energetici.

Pozivam Vas da svojom nazočnošću i aktivnim sudjelovanjem pridonesete uspjehu summita s ciljem proširivanja dosadašnjih iskustava i usvajanja novih stručnih i znanstvenih spoznaja.

S poštovanjem,

dr. sc. Goran Granić,
predsjednik summita

Odbori

PREDSJEDNIK SUMMITA

• Goran Granić, EIHP

ORGANIZACIJSKI ODBOR

• Boris Abramović, HROTE
• Vladimir Andročec, HATZ
• Ivica Arar, PLINACRO
• Darinko Bago, KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA
• Silvio Brkić, CROPEX
• Zoran Čogelja, HAZU
• Tomislav Dragičević, HNK SVNP
• Sándor Fasimon, INA
• Alen Gospočić, MPPI
• Mario Gudelj, HOPS, HRO CIGRÉ
• Tomislav Jureković, HERA
• Dragan Kovačević, JANAF
• Marijan Krpan, AZU
• Davor Majetić, HUP
• Dubravko Ponoš, FZOEU
• Dalibor Pudić, HSUP
• Tomislav Radoš, HGK
• Dean Smolar, HSZG
• Petar Sprčić, HEP
• Sabina Škrtić, ENNA, PPD
• Nikola Šulentić, HEP-ODS
• Domagoj Validžić, MZOE
• Pavao Vujnovac, ENNA, PPD

IZVRŠNI ODBOR

• Darko Alfirev, HEP
• Robert Bošnjak, PLINACRO
• Dubravka Brkić, HROTE
• Marina Burazer, INA
• Biserka Cimeša, HNK SVNP
• Neven Duić, HATZ
• Florijana Đedović, PLINACRO
• Zlatko Đurić, HAZU
• Božidar Filipović – Grčić, HRO CIGRE
• Branka Jelavić, EIHP
• Ivica Jujnović, MPPI
• Nada Kolega, HOPS
• Bruno Krčelić, ENNA, PPD
• Dorotea Lazanin Jelenc, ENNA, PPD
• Ninoslav Mandić, AZU
• Davor Matić, HSUP
• Sunčana Matić, FZOEU
• Ante Pavić, HEP-ODS
• Luka Pehar, HROTE
• Tomislav Plavšić, HOPS
• Miroslav Poljak, KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA
• Maja Rajčić, FZOEU
• Gordana Sekulić, JANAF
• Marija Šćulac Domac, HGK
• Marija Šutina, HUP
• Ivica Toljan, CROPEX
• Ivan Tomšić, KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA
• Goranka Tropčić Zekan, HSZG
• Martina Tuschl, AZU
• Vlasta Zanki, HSZG
• Zlatko Zmijarević, HERA
• Ivica Žigić, HEP
• Irena Dubravec, FZOEU

Partneri

• Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
• Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
• Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
• Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)
• Hrvatska gospodarska komora (HGK)
• Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)
• Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP)
• Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)
• Agencija za ugljikovodike (AZU)
• Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE)
• Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS)
• Hrvatska burza električne energije d.o.o.
• HEP d.d.
• HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS)
• INA d.d.
• JANAF d.d.
• PLINACRO d.o.o.
• ENERGIA NATURALIS d.o.o., PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. (PPD)
• KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
• DALEKOVOD d.d.
• Hrvatski nacionalni komitet Svjetskog vijeća za naftu i plin
• Hrvatski ogranak Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave – CIGRÉ (HRO CIGRÉ)
• Hrvatski ogranak Međunarodne elektrodistribucijske konferencije – CIRED (HO CIRED)
• Hrvatski savjet za zelenu gradnju
• Hrvatsko energetsko društvo (HED)
• Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP)
• Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) - Znanstveno vijeće za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku
• Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) – Odjel energijskih sustava

Informacije

Mjesto održavanja

Hotel Park Plaza Histria ****
Verudella 17
52100 Pula, Hrvatska
LAT: 44.836198 LONG: 13.839512

Kotizacija

Sudionik
Rana kotizacija (do 31.12.2018.) 2.360,00 kn / 320,00 €
Regularna kotizacija (do 28.02.2019.) 2.660,00 kn / 360,00 €
Kasna kotizacija (od 01.03.2019.) 2.880,00 kn / 390,00 €
Osoba u pratnji
Rana kotizacija (do 31.12.2018.) 1.330,00 kn / 180,00 €
Regularna kotizacija (do 28.02.2019.) 1.630,00 kn / 220,00 €
Kasna kotizacija (od 01.03.2019.) 1.850,00 kn / 250,00 €

Kotizacija Sudionika uključuje: kongresne materijale te pristup stručnom dijelu kongresa i izložbi, koktel dobrodošlice, svečanu večeru, stanke za kavu, ručkove.
Kotizacija Osobe u pratnji uključuje: koktel dobrodošlice, svečanu večeru, ručkove.

Prijava

Smještaj

Hotel Park Plaza Histria **** (09.-12.4.2019.)

Jednokrevetna soba: 2.375,00 kn / 325,00 €
Dvokrevetna soba: 1.935,00 kn / 265,00 €
Cijene smještaja izražene su po osobi za 3 noćenja.
Buffet doručak, boravišna pristojba i prijava uključeni su u cijenu.
Kontakt: registration@sed2019.com

Rezerviraj

SPONZORSTVO I IZLOŽBA

Kontakt: congress@sed2019.com

Registracijska forma

Molimo popunite sljedeće podatke

Kontaktirajte nas

U svezi ostalih informacija slobodno nas kontaktirajte

Lokacija manifestacije

Tajništvo

A.T.I. d.o.o. turistička agencija
Zadarska 15, 52100 Pula, Hrvatska

OIB: 29635530727
IATA: 75321621

Tel: 00385/52/223400
Fax: 00385/52/217644

E-mail: secretariat@sed2019.com

Pod pokroviteljstvom